Redenen taxatie

Waarom een auto taxatierapport?

Een taxatierapport biedt verschillende voordelen.

  • Verzekeringen

Wanneer u uw auto wilt laten verzekeren is het raadzaam deze eerst te laten taxeren.

  1. Zo weet u zeker dat uw auto tegen de juiste waarde verzekerd is.
  2. U weet zeker dat u de juiste premie voor uw verzekering betaald.
  3. Wanneer er schade ontstaat aan uw auto weet u zeker dat deze wordt vergoed aan de hand van de verzekerde waarde. Voorwaarde van deze vergoeding is immers dat deze getaxeerd moet zijn door een erkend taxateur. (zie artikel 7:960, BW)

Artikel 7:960 BW:
De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak, tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Gemakkelijk en snel uw autoverzekering afsluiten kan via deze website (autoverzekering afsluiten).

  • Waardebepaling

Door het taxeren van uw auto weet u wat de waarde van uw auto is. Dit kan van belang zijn wanneer u uw auto wilt verkopen en daar een realistische prijs voor wilt vragen.

  • Schade

Wanneer u schade aan uw auto heeft kan het voorkomen dat de begroting van een garagebedrijf niet voldoet. Er moet dan een expert worden ingeschakeld om uw auto te taxeren. Deze expert hoeft alleen te worden ingeschakeld als die wordt vergoed door de tegenpartij of door uw eigen verzekering.

Het kan zich voordoen dat u het niet eens bent met de schade expert. Wanneer u er samen met de schade expert niet uit komt, kunt u een tweede expertise laten opmaken, ook wel: contra-expertise.


Bij een contra-expertise buigt een tweede expert zich nogmaals over de schade van de auto. Wanneer de tweede expert het met u eens is, worden de kosten op de tegenpartij verhaald.

Tips:

  1. Een contra-expertise moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden, omdat de bewijsstukken dan nog actueel zijn.
  2. Het is heel goed mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten vergoed van een contra-expertise. Kijk dus, voordat u een contra-expertise op laat maken, in uw polisvoorwaarden.

 

In alle gevallen kunt u bij Auto getaxeerd terecht voor een taxatierapport.